Orbit

交通大學-生物科技學院

高 智飛
專任師資
職稱 助理教授
合聘師資
專任師資
姓名 高 智飛
聯絡電話 03-5712121*56977
電子郵件 kcfei@nctu.edu.tw
辦公室 實驗一館205
學歷 國立陽明大學 生物化學研究所博士
專長領域 神經發育學, 神經幹細胞, 果蠅遺傳學, 生物化學
實驗室分機 ext56978
實驗室網址 Drosophila Neurobiology Lab
Top