Orbit

交通大學-生物科技學院

王 志宏
專任師資
職稱 助理教授
合聘師資
專任師資
姓名 王 志宏
聯絡電話 03-5712121*56992
電子郵件 chihhong@nctu.edu.tw
辦公室 實驗一館202
學歷 美國北卡羅來納大學教堂山分校病理學博士
專長領域 分子代謝醫學,代謝體學,糖尿病,肥胖,胰臟幹細胞,胰臟癌及基因轉殖
實驗室分機 ext56993
實驗室網址 分子代謝醫學實驗室
Top