Orbit

交通大學-生物科技學院

張 家靖
專任師資
職稱 教授
合聘師資
姓名 張 家靖
聯絡電話 03-5712121*56958
電子郵件 ccchang01@faculty.nctu.edu.tw
辦公室 生科二館203
學歷 清華大學生命科學博士
專長領域 奈米生物科技,分子生物物理,計算生物物理
實驗室分機 ext56959
實驗室網址 分子生物物理實驗室
Top