Orbit

交通大學-生物科技學院

楊 裕雄
專任師資
職稱 教授
合聘師資
合聘師資
專任師資
姓名 楊 裕雄
聯絡電話 03-5712121*31983
電子郵件 ysyang@cc.nctu.edu.tw
辦公室 竹銘館213
學歷 威斯康辛大學博士
專長領域 分子酵素學,結構生物資訊,蛋白質工程,生物電子,生物晶片
實驗室分機 ext56912/56926
實驗室網址 酵素與蛋白質實驗室
Top