Orbit

交通大學-生物科技學院

蕭 育源
專任師資
職稱 助理教授
專任師資
專任師資
姓名 蕭 育源
聯絡電話 03-5712121*56999
電子郵件 mike0617@nctu.edu.tw
辦公室 實驗館209室
學歷 國立清華大學生物資訊與結構生物研究所博士
專長領域 結構生物學、分子生物學與大分子晶體學
實驗室分機 ext56903
實驗室網址 結構生物學實驗室
Top