Orbit

交通大學-生物科技學院

彭 慧玲
專任師資
職稱 教授
合聘師資
專任師資
姓名 彭 慧玲
聯絡電話 03-5712121*56916
電子郵件 hlpeng@mail.nctu.edu.tw
辦公室 竹銘館209室
學歷 紐約大學博士
專長領域 細菌致病機制,訊息傳遞調控機制,微生物學
實驗室分機 ext56925
實驗室網址 分子調控實驗室
Top